Leppis1949

Lahkolaishörhöilystä maailmanuskonnoksi

 • Edesmenneen kunnioitetun riippumattoman tiedemiehen näkemys asioista!
  Edesmenneen kunnioitetun riippumattoman tiedemiehen näkemys asioista!
 • Tiurin julkaisusta
  Tiurin julkaisusta
 • Tiurin julkaisusta
  Tiurin julkaisusta
 • Tiurin julkaisusta
  Tiurin julkaisusta

 

 

Lahkolaishörhöilystä maailmanuskonnoksi!

Meillä mitataan kansalaisten vaali-intoa vuosittaisilla vaaleilla, vaikka itsekin olen vuosikymmenet vaatinut neljän vuoden välein tapahtuvia yhteisvaaleja Ruotsin mallin mukaisesti. Tällöin osallistuminen olisi kattavampaa ja myös kustannuksissa säästäisivät suuria summia, sekä ehdokkaat kuin myös yhteiskunta, jolloin myös ehdokasasettelu saataisiin laadukkaammaksi. Suurin hyöty yhteiskunnalle kuitenkin olisi se, että myös kipeimpiä välttämättömiä päätöksiä voisi tehdä ajoissa, ilman ”ensivuoden” vaalitappiouhkaa, joten asioita voitaisiin saada myös kuntoon.

Kaille näille ”vuosivaaleille” Suomessa, jonka osuus ihmiskunnasta on promillen osia ja jota maailmalla tuskin edes tunnetaan, yhteiseksi asiaksi on tullut ”maapallon pelastaminen” oma hyvinvointi tuhoamalla! Kansantalouden, kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden hävittäminen tapahtuu tekemällä ja lähes ainoana sitoutumalla järjettömiin sopimuksiin, joidenka kokonaisvaikutukset aina ovat propagandististen tavoitteidensa vastaiset.

Helsingin kuntavaaleissa tuli valituksi, jos vastusti ilmastonmuutosta ja jotain näistä: moskeijaa, Guggenheimia, Malmin rakentamista tai autoilua.

Pressanvaaleissa täytyy vastustaa ilmastonmuutosta ja jotain näistä: Natoa, EU:ta, Putinia tai Trumpia. Mikäli ehdokas ei vastusta ilmastonmuutosta, menettää heti ¾ äänistä, sillä tämä osa kansasta on jo joukkohysterian vallassa. Joukkohysteriaa on luotu vuosikymmen taitavasti eduskunnan oman propagandakoneiston Ylen perinteisten, naapurin valmentamin ”Reporadion” menetelmin. Vaikuttaa siltä, että jokaiseen ”poppariohjelmaankin” täytyy saada ympättyä ilmastonmuutoksen kauhukuvien maalailu! Kaupallinen media puolestaan saadaan rahalla hankkeelle uskolliseksi.

Joukkohysterian luomisen edellytyksenä on lisäksi yhteistyökykyiset omat luotettavat ”tiedemiehet”,  joiksi ilmoittautui kolmannes ”ilmastotutkijoista”, saatuaan sisilialaisen tarjouksen” lätkäjengiltä”(IPCC). Oikeat tiedemiehet (2/3) kieltäytyivät yhteistyöstä ja lupasivat luoda jatkossakin tiedettä politikoinnin sijaan, vaikka ilman määrärahoja!

Ehkä upea ja isänmaallinen opettajatar Laura Huhtasaari, voisi opettaa mm. joillekin kollegoilleen, että 1/3 ei ole 97%, vaan 33%! Lisäksi hän voisi opettaa historiaa ja luonnonoppia, joiden peruskoulutiedot ovat muilta ehdokkailta ehtineet ruostua.

Tähän politiikan ihmeelliseen maailmaan jouduin tutustumaan jo 80-luvulla Hitas-huijauksen myötä. Siinähän moraalittomat idealistit loivat valheisiin perustuvan laittoman järjestelmän, joka toimi kaikkia tavoitteitaan vastaan, kuten ilmastonmuutoksen torjunnassakin on kysymys. Erona vain on se, että ihminen ei ole saanut aikaan ilmastonmuutosta, eikä sille mitään voi, mutta Hitasissa oli toisin. Tämänkin huijauksen takana näkyy jopa samoja henkilöitä ja vastuunsa tunteville täyspäisille jää taas vahinkojen korjaaminen!

Maailman koulutetuimmalle (aivopestyimmälle?) kansalle on koulussa opetettu, että elämä maapallolla perustuu fotosynteesiin. Fotosynteesin tehokkuus on verrannollinen valon, lämmön ja hiilidioksidin määrään, minkä vuoksi kasvihuoneisiin lisätään näitä tekijöitä parhaan kasvun saavuttamiseksi. Optimaalinen lämpötila olisi noin 25 astetta, mistä maapallolla puutuu keskimäärin 10 astetta ja meillä 20! Merillä on suurin vaikutus ilmakehän CO2 pitoisuuden säätelyssä, sillä vesistöissä fotosynteesin lisäksi ylimäärä hiilestä saostuu pohjasedimentteihin.

Hiilidioksidin määrää kasvihuoneissa pyritään nostamaan kustannustehokkaaseen 1600 ppm arvoon, mikä on nelin kertainen nykyiseen ilmakehään verraten! Maapallolla on ollut jopa yli kymmenkertaisia (5000 ppm/400ppm) CO2 tasoja ja silloin täällä elämä on ollut kiihkeimmillään, ei siis tuhoutunut!

Prosessiin tarvitaan hiilidioksidin lisäksi vedyn palamistulosta vettä (H2O), mitä kasvit sisältävät yli 90 % ja eläimetkin 2/3 osaa, sekä vähäisessä määrin muita aineita. Näiden rakennusaineiden tehokas kierto aurinkoenergian avulla on siis maapallon elämän perusta, mutta uuden uskonnon mukaan sen tuho.

On paradoksi, että uskovaiset yrittävät hiilidioksidia (fotosynteesiä) torjumalla hävittää elämä, jota he kuvitelmissaan suojelevat! Kuitenkin kaikki heidän toimensa lisäävät ympäristön saastumista ja luonnonvarojen ehtymistä, mutta ilmastoon niillä ei ole vaikutusta! Auringon energialla toimiva luonnon kierokulku on yli kymmenen tuhatta kertaa tehokkaampi säätömekanismi, mitä ihmisen toimet!

Helsingin valtuuston käsitellessä kaupungin ilmasto-ja energiastrategiaa vuosikymmen sitten, lahkolaisten vaatimuksena oli sulkea kaikki voimalaitokset ja ottaa sähkö töpselistä, koska näin maapallo pelastuisi.

IPCC on YK:n jäsenvaltioiden ilmastopaneeli, jonka YK:n ympäristöasioista vastaava apulaispääsihteerin Maurice Strong ”lätkäjengeineen” junaili v.1988. Järjestön tehtäväksi tuli osoittaa, että aiemmin stabiili ilmasto on muutostilassa ja että se johtuu ihmisen tuottamasta hiilidioksidista! Tämän osoittamiseksi jäsenvaltiot ovat järjestäneet huijareille suuret resurssit ja propagandapäälliköksi palkattiin asiansa hallitseva Yhdysvaltain entinen varapresidentti Al Gore. Tämä ”ilmastoasiantuntija” on koulutukseltaan juristi ja toisen polven demokraattipoliitikko. Nyttemmin kyseiset tahot ovat monimiljardöörejä!

Ilmastonmuutos on ollut ihmisten vuosituhannet tuntema jatkuva käymistila, joka ei ole uskon asia, vaan kiistaton totuus ja jota ei tarvitse osoittaa. Jääkaudet ja pikkujääkaudet, sekä näiden välissä lämpimät jaksot ovat seuranneet toisiaan, vaikka nykyinen uskonto ne kiistääkin! Sen sijaan ihmisen osuuden tieteellinen näyttö ilmaston lämpenemiseen pitäisi olla mahdoton tehtävä, sillä kaikki tosiasiat osoittavat muuta. Usko kuitenkin tulee avuksi ja pelastaa kaiken. Lämpeneminen lisäksi parantaisi etenkin pohjoisten alueiden elinkelpoisuutta ja edistäisi fotosynteesiä. Luodun joukkohysterian turmiollisuutta kuvaavaa on, että mikäli ihmisen toimet lämmittäisivät ilmastoa, niin Suomi, eniten höytyvä maa, taistelee kaikista hurjimmin intressiään vastaan!

Väite, että heikko kasvihuonekaasu hiilidioksidi olisi ilmastonmuutoksen aiheuttaja, on vailla tieteellistä näyttöä ja absurdi.  Vielä järjettömämpää on väittää, että ihmisen tuotos, joka on vähäinen 30 Gt (muutama prosentti) maapallon 800 Gt:n vuosituotannosta, jota siis tarvitaan elämän ylläpitoon, on syypää ilmaston lämpenemiselle ja että tätä mitätöntä osuutta vähentämällä maapallo pelastuu.

Ihmisen tuottamilla ”saasteilla” ei siis ole merkitystä ilmastomuutoksiin, kylläkin lähiympäristön ilman laatuun. Sen sijaan vahva kasvihuonekaasu vesihöyry ja siitä mutkikkaan systeemin muodostaneet vesipisarat (pilvet) käytännössä aikaansaavat ilmastonmuutokset. Tässä prosessissa auringon osuus yli 10 000 kertainen (172500TW-29%/13TW) verrattuna ihmiseen! Ihminen pystyy kylläkin tuhoamaan oman elinympäristönsä ja ihmiskunnan vakauden väestöräjähdyksellä, mutta sen toimilla ilmastonmuutokseen ei ole globaalia vaikutusta, kuten luvut kiistatta osoittavat!

”Valtioyhtiö” Fortum on tehnyt kaupat raskaasti tappiollisesta, itseään kymmenkertaisesti suuremmasta saksalaisesta Uniper energiayhtiöstä! Yhtiön tuotannosta 80 %, mikä on koko Euroopassa sama jakauma, perustuu uskovaisten kieltämien uusiutumattomien hiilivetyjen, kivihiilen ja maakaasun polttoon.

Ostajien mielestä kauppahinta oli edullinen. Miksi saksalaiset myisivät hyvää halvalla? Aiemmista saksaostoksista ei liene opittu. Muistamme muiden yhtiöiden kompuroinnit Saksanmaalla. Kohtalokkaimpia olivat Nokia ja ”valtioyhtiö” Sonera, jotka osin Saksanseikkailuillaan onnistuivat hävittämään pörssiarvostaan 1400 miljardia markkaa muutamassa vuodessa!

Miten käy lilliputti Fortumille, jonka johtaja Lundmark peräsi aiemmin energiapolitiikassa tunteen ja politikoinnin sijasta enemmän valtaa markkinoille ja ammattilaisille! Asiantuntijan ääni on ymmärrettävästi muuttunut kellossa poliitikon ääneksi. Nyt Lundmark näkee välttämättömänä hiilen polton korvaamisen ilmastosyistä maakaasulla!

Yhdysvaltain ympäristökeskuksen tutkimusten mukaan maakaasun, mikä on pääosin metaania (hiilivety), tuotannossa aiheutuvat vuodot johtavat jopa 15 kertaiseen kasvihuoneilmiöön verrattuna kivihiilen polttoon, sillä tuotannossa karkaava metaanimolekyyli on yli sata kertaa tehokkaampi kasvihuonekaasu, kuin hiilidioksidi! Kun uskovaisia manipuloidaan tällä tiedolla, loppunee myös maakaasun poltto, joten saamme tyytyä tuulimyllyihin ja aurinkopaneeleihin, eli ”ottaa sähköä töpselistä”!

Tiedämme, että ”suurimmat saastuttajat”, kuten esimerkiksi Saksa ja Kiina ovat lisänneet rajusti hiilivoimaansa. Fortumin hankinta Uniper mm. rakentaa parhaillaan jättimäistä uutta kivihiilivoimalaa, kun meillä hyväkuntoiset hiilivoimalat on suljettu, tai päätetty sulkea, josta on seurannut huoltovarmuuden menetys ja jättikallis tuontisähkö etenkin talvipakkasilla!

Järjetön energiapolitiikka Saksassa johtunee siitä, että valtaa käyttävät eivät ymmärrä ydinvoiman rauhanomaisen käytön ja ydinsodan eroa! Hehän elivät ja traumatisoituvat kylmän sodan aikakaudella ydinsodan pelossa. Kiinassa puolestaan rakennetaan ja uusitaan kivihiililaitoksia meidän maksamilla päästöoikeuksilla, joita konsultoimaan pakeni ilmastogaten arkkitehti edesmennyt Maurice Strong liian aikaisen maailmanloppuennusteensa vuoksi. Nykyiset huijarit ovat ottaneet opiksi ja nyt mielikuvituskäyriä piirrellään hörhöille 100 vuoden päähän, että kukaan ei pääsisi vaatimaan tekijöitä vastuuseen!

Hiilivuodon seurauksena maapallon saasteet lisääntyvät, koska vähäpäästöinen teollisuutemme siirtyy kustannussyistä muualle. Sama on vaikutus päästökaupalla, millä rikolliset tekevät suurta rahaa. Äskettäin vuoti julkisuuteen tapaus, jossa ”pakolaisveljekset” huijasivat Tanskalta 8 miljardia päästökaupalla. Rahat epäillään menneen terroristien asehankintoihin.

Itse olen huolissani, kaatuko valtakunnan syöttöverkko ja tuleeko jo ensi talvena maahan täyspimennys ja kauanko se kestää? Kenelle sitten jaetaan niukkaa jättikallista sähköä, sillä sähkö ei riitä kaikille, vaikka ilmastopoliitikot luulevatkin sitä tulevan rajattomasti töpselistä?

Itse kuulun niihin ¼, jotka ovat huolissaan perustellusti päättäjien tiedon ja moraalin tasosta! ”Meillä päätökset tekevät psykopaatit, jotka eivät mitään välitä ja tollot, jotka eivät mitään ymmärrä”, lausui varapääministeri Timo Soini!

Valtuutettu Leppä-aho ei saanut insinöörin laskutikkuun, minkä tarkkuus on kaksi merkitsevää numeroa, mitään arvoa ihmisen aiheuttamalle ilmastonmuutokselle. Heikon kasvihuonekaasun (CO2) hiilen osuudeksi tuli mitätön kertaa mitätön, eli olematon.

Riippumattomien tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen aiheuttaja on vahva kasvihuonekaasu vedyn palamistulos (H2O) vesi. Sen määrästä ja vaikutuksesta ilmakehässä ihmiskunnan osuus on vielä paljon pienempi, eli kymmenestuhannesosa!

Jos insinööri valtuutettu Leppä-aho ei saanut laskutikun tarkkuudella ihmiskunnan osuudeksi ilmastonmuutokseen, eikä sen ”torjuntaan” mitään arvoa, niin syykin selvisi myöhemmin. Emerituslautamies Leppä-aho puolestaan pohtisi rikosnimikkeitä seuraavien ”esitutkintojen” perusteella, missä näytöt lukuisista vakavista rikoksista ovat aukottomat!

Esitutkintaa kaiketi vielä ei ole aloittanut poliisi, vaikka mittavan työn on jo tehnyt mainiot tutkivat journalistit tiimeineen.

Kyseisistä ohjelmista ilmenee, kuinka ”lätkäjengiläiset”, joille löytyisi toimintaa paremminkin kuvaava nimitys, ovat väärentäneet tilastot, taulukot ja käyrät, sekä piirtäneet tavoitteiden mukaiset omat käyrät ja keksineet niille mittaustulokset!

Toiminta täyttää petosrikoksen ja tuhotyön tunnusmerkistön aina maanpetos mukaan lukien, sillä huijauksella on saatu aikaan omaa hyötyä, tai aiheutettu muille vahinkoa, sekä katastrofaalinen energiapolitiikka, jonka surauksena on heikennetty kansakunnan kilpailukykyä ja jo menetetty huoltovarmuus!

Lisäksi joukkohysterian luominen täyttää henkeen ja terveyteen liittyvät rikokset, kuten pahoinpitely, ruumiinvamman tuottaminen ja murha! Näiden rikosten edistäminen täyttää avunannon tunnusmerkistön.

Uskon, että jo 12 vuotta sitten isänmaan pelastajien vaativalle listalleni nimeämä Sauli viimeisellä presidenttikaudellaan tulee unilukkarina puuttumaan tähän tuhotyöhön. Hänellä ansioituneena juristina mm. hovioikeusneuvos, on kyky löytää toiminnalle oikeat rikosnimikkeet ja edistää niiden selvittämistä.

 

Viimeisin totuuden paljastava Ylen ohjelma aiheesta oli Martti Backmanin ja Matti Virtasen mainioissa tutkivan journalismin MOT Ilmastogate sarja mm. 7.12.2009 (suosittelen katsottavaksi MOT areenasta tai YouTube), joidenka jälkeen toimitetuissa kaikissa ohjelmassa on ollut hyvä todeta ilmastonmuutoksesta vaihtoehtoinen virallinen totuus! Aiemmin laitosta, joka jatkaa perinteitään tuloksellisesti, kutsuttiin ”Reporadioksi”! Kaupallinen media on puolestaan helppo saada talutusnuoraan lastenkasvatuksessakin käytetyillä menetelmillä: uhkaa, rankaise, kiristä, palkitse! Vain Jesse Venturan 26.5.2015 TV4, salajuoniteorioita käsittelevän sarjan osa pureutui huijaukseen. Esimerkiksi Maikkariin on saatu ilmeinen hyvä diili levittää valeuutisia ja ahdistusta kansan keskuuteen maapallon tuhosta, sillä siellä kaikki maailmalta poimitut onnettomuudet pyritään selittämään maksettujen ”asiantuntijoiden” avulla ilmastonmuutoksen aikaansaamiksi!

Päättäjien edesvastuuttoman, valheisiin perustuvan ilmastopolitiikan seurauksena, olemme saaneet menettäneemme huoltovarmuuden katastrofaaliset riskit! Sähköverkon kaatumisen seuraukset olisivat elämiselle välttämättömien toimintojen lähes totaali pysähtyminen!  Loppuisi ruoka, vesi, lämpö, valo ja kaikki muutkin perustarpeet olisivat uhattuna.

Psykologian mukaan geeniperintömme seurauksena on, että ihmistä on helppo huijata ja pieni porukka pelollaan saa käynnistymään massahysterian, jolloin ihmisiltä häviää loppukin järki. Tämä on onnistuttu toteuttamaan muuallakin kun Pohjoiskoreassa, kuten huomaamme (vapaan median maassa= Pohjolan P-Koreassa)!

Siis riski on tiedostettu, eikä mitään pystytä takaamaan, sillä jo normaalina viime talvena olimme kriisissä! Sähkön tarve oli 15 000 MW ja oma kapasiteetti enää ainoastaan 10 000 MW, sillä ”saasteinen” elintärkeä varavoima on ajettu alas maapallon pelastajien vaatimuksesta!

Miljardien järjettömillä tukiaisilla, joidenka saajia voi arvailla, rakennetut ainoat ”sallitut teholähteet”, tuulimyllyt ja aurinkopaneelit, tuottavat marginaalisesti, mutta hurjan kalliisti sähköä juuri silloin, kun ei ole kysyntää, mutta ei mitään kun tarve on suurin! Jo nyt veronmaksajat on sitoutettu lähes neljän miljardin tukiaisiin veroparatiiseista toimivien tuulimylly-yhtiöiden rahoittamiseksi ja lisää on hallitus esittämässä, sillä tuotanto on päätetty kolminkertaistaa vuoteen 2025 mennessä!

 

Näkemykseni Pääkaupunkiseudun energiatarpeen turvaamiseksi on ollut pitkään rakentaa alueelle ydinvoimala ja polttoaineen loppusijoituspaikka samaan kompleksiin peruskallion sisään. Yhdyskuntajätteen poltto toimisi lisälämmön lähteenä. Näin saavutettaisiin edullisin, turvallisin ja ympäristöystävällisin energiatuotanto, jotka ovat tavoitteemme. Muistettakoon, että mm. Ruotsi on perunut aiemmat päätöksensä ydinvoiman alasajosta ja päättänyt lisärakentamisesta!

 

On hienoa, että presidenttiehdokkaista jo muutamat uskaltavat tuoda esiin maapallon todellisen ongelman, kehitysmaissa tapahtuvan väestöräjähdyksen, jonka tietävät kaikki, mutta aihe on tabu, josta ei saa keskustella. Kirjoitin siitä pikkupoikana yli puoli vuosisataa sitten kouluaineen, koska asia painoi jo silloin suuresti mieltäni. Silloin maapallon kolmesta miljardista ihmisestä kaksi näki nälkää. Nyt tilanne on pahentunut kriisiksi, lähes kahdeksasta miljardista kuusi on samassa tilassa, koska ongelmaa on vain ruokittu kasvamaan, kuten mm. Pariisin ilmastosopimuksella. Elinaikanamme kehitysmaiden jo silloin alueen kantokyvyn ylittänyt väestö on kymmenkertaistunut käytännössä pelkän ruoka-ja lääkeavun seurauksena. Pitäisikö jo nyt ryhtyä hoitamaan oikeaa maapallon ongelmaa tarjoamalla ihmisille myös tietoa ja koulutusta.

 

 


 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

11Suosittele

11 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (5 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kiitos erinomaisesta selvityksestä suomalaisen politiikan järjettömyydestä. Ei kansantuomioistuin tätä lahkolaishörhöilyä hyväksy, mutta kun joka hallinnonalaan on juurtunut vahvana vaikuttajana korruptio, ja hyvä veli verkosto pitää päättäjät tiukassa otteessa, niin ei yksityisellä vahingonkärsijällä ole mitään mahdollisuutta saada omaa ääntänsä kuuluviin. Vielä kun Sitra ja KHO ovat mukana sujuvoittamassa hankkeita.
https://www.youtube.com/watch?v=wAUbdYdPIVQ

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Hannu
Ihmiset haluaisivat rehellisiä, luotettavia ja taitavia henkilöitä hoitamaan yhteisiä asioitamme, mutta mitä he saavat? Pormestari vapaavuoren mukaan politiikassa pärjäävät patologiset valehtelijat, psykopaatit ja narsistit! miksi näin?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Nyt yritystukien karsimista pohtii Mauri Pekkarisen parlamentaarinen työryhmä, jonka työ näyttää ylivoimaiselta. Ryhmän puheenjohtaja oli aikoinaan luomassa tukiautomaattia tuulivoimalle. Pekkarisen tytär ja vävypoika ovat olleet mukana tuulivoimakonsultointia harjoittavissa yhtiöissä.

Miksi sitten poliitikoille on ylivoimaista karsia ylisuuria yritystukia? Poliitikoille tuet ovat käyttökelpoinen keino jakaa omille äänestäjilleen ja muille sidosryhmille yhteistä hyvää veronmaksajien pussista. Yritystuen saajista löytyy myös kansanedustajaehdokkaiden vaalirahoittajia. Kun tämän tietää, ei ole mikään ihme ettei yritystukia leikata."

https://www.paivanlehti.fi/yritystukia-on-mahdoton...

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Minut kannettiin ulos Helsingin valtuustosta, koska aloitteeni, mikä koski kaupungin maanvuokrapolitiikan selvittämistä, olisi saattanut vaikuttaa osaan Helsingin maanvuokralaisista, jos totuus olisi paljastunut! Myöhemmin hallinto-oikeus totesi valtuuston esteellisyysperusteen vääräksi ja koko menettelyn lainvastaiseksi!
Valtakunnansyyttäjä joutui lähtemään kun oli päättämässä pikku tilauksia veljelleen. Hän varmaan tietää, miten suuria väärinkäytöksiä maassamme tapahtuu, eikä tajunnut, että pikkusummista joutuu tilille!
Miljardien tukiaisista voi toisaalla päättää omilleen ilman riskejä. Se on maan tapa! Puolueille ja tautaryhmille voitaisiin antaa suoraan rahat, niin kansantalous välttyisi "peitetoiminnan" jättimäisiltä kuluilta, mitä esimerkiksi ilmasto-ja energiapolitiikkamme aiheuttaa. Meillä esimerkiksi torjutaan hiilidioksidin kasvua ilmassa, vaikka se on seuraus auringon aiheuttamasta lämpötilan kasvusta!

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Onnittelut Saulille ja täyspäisille suomalaisille! Lisäsin Saulin jo 12 vuotta sitten isänmaan pelastajieni listalle. Tuolloin tunarit eivät vielä olleet saaneet niin rakasta isänmaatamme konkurssiin, jolloin "talousmies" Niinistöä ei kai tarvittu. Nyt peräänkuulutan lakimies Niinistöä isänmaan pelastajaksi, sillä talous on toipumassa.
Ensimmäisenä voisi aloittaa Jungerin jälkeisen kahdeksan vuoden maanpetollisten aivopesu-ja joukkohysteriakampanjan vetäjistä Ylessä.
Mikäli Pressiklubin tietoihin, jota edustaa mm. arvostettu toimittaja Tommi Parkkonen, on uskominen, niin erostaan ilmoittavan "kokoomuslaisen" pääjohtaja Lauri Kivisen kaapista löytyy kepulainen luuranko! Jos kaappia vielä avataan lisää, löytyisikö sieltä taistolaisen viherhörhön luuranko, kuten kepun ympäristöministeriöstäkin?
Nyt kun Sinulla kokokansan johtajana on mandaatti, niin eiköhän panna nämä maanpetturit teoistaan vastuuseen!
Onnittelen myös Isänmaallista upeaa Laura Huhtasaarta mainiosta tuloksesta. Lauralle on vielä isänmaalla paljon käyttöä, sillä hänellä ei ole kaupustelijan painolastia taakkanaan.

Toimituksen poiminnat