Leppis1949

Vihreät uhraisivat isänmaan uskossaan pelastaa maapallon!

 

Vihreä pelastaisivat maailman tuhoamalla isänmaan malliksi muille!

Olemme saaneet ”maapallon pelastajien” painostuksesta maan huoltovarmuus romutettua, sulkemalla erinomaiset hiilivaravoimalamme maailmalle malliksi. Esimerkiksi Saksa, Kiina, Venäjä ja USA ovat lisänneet ja lisäävät voimakkaasti hiilivoimaansa! Hulluus on mahdollista, kunhan se on riittävää ja tässähän se on! Sillä hiilidioksidilla ei ole merkittävää vaikutusta ilmastonmuutokseen ja jos olisi, niin juuri eniten höyryävä Suomi hyötyisi siitä eniten kasvun, eli luonnon tasapainoa yllä pitävän fotosynteesin tehostumisella!

Ruotsi on päättänyt rakentaa meillä ankarasti vastustettavia ydinvoimaloita lisää! Meillä sallitaan vain tuulivoimalat ja aurinkopaneelit, joista saa silloin äärimmäisen kallista sähköä minimaalisesti, kun sitä ei tarvita, mutta ei silloin vähääkään kun sitä tarvitaan, eli talvipakkasilla!

Jo nyt talvipakkasella meidän sähkötarpeesta (15 000 MW) tuodaan kolmannes ulkomailta. Häiriö tai kova pakkanen aiheuttaa säännöstelyn, jolloin sähköä ei riitä kaikille.  Lisäksi on suuri riski, että koko valtakunnanverkko voi kaatua pitkäksi aikaa! Tällöin loppuu sähkö, lämpö, vesi, ruoka ym. välttämätön suurelle osalle väestöstä.

Huoltovarmuuden sabotoiminen on vaikutuksiltaan katsatrofaalinen, mutta kukaan valtakunnan päättäjistä ei uskalla tai ymmärrä puuttua asiaan! Tekeväthän meillä päätökset psykopaatit, jotka eivät mistään mitään välitä ja tollot, jotka eivät mitään ymmärrä, ainakin jos on uskominen Timo Soimiin ja onhan hän itse varapääministeri! Politiikassa taas pärjäävät patoloogiset valehtelijat, psykopaatit ja narsistit, jos on Jan Vapaavuoreen uskominen ja olihan hän pääministeriehdokas ja nyt tuleva pormestari?

Kukkaan ei kuitenkaan uskalla puuttua maapallon todelliseen ongelmaan, johon ihmisellä olisi mahdollisuus vaikuttaa, eli väestöräjähdykseen kehitysmaissa.  Asia on tiedostettu jo vähintäänkin 50 vuotta, sillä ongelma ahdisti jo Pikku-Paulia niin, että kirjoitti siitä kouluaineen: ”Maapallolla on kolme miljardia ihmistä, joista kaksi näkee nälkää. Syy on Länsimaiden, jotka vievät kehitysmaihin vain ruokaa ja lääkkeitä, kun pitäisi viedä myös valistusta ja ehkäisyä”. Nyt maapallolla on lähes 8 miljardia ihmistä, joista 6 miljardia näkee nälkää. Monin paikoin elinaikanamme on väestö kymmenkertaistunut ”ruoka-ja lääkeavun” seurauksena. Luonto on saastunut ja tuhon partaalla, mutta virallisen totuuden mukaan syy on ihmisen hiilidioksidipäästöjen, joiden torjunnassa Suomi näyttää muille mallia! Voi tätä suunnatonta tyhmyyttä, mitä tämä ”korkeasti koulutettu” vihreä liike edustaa!

Ilmastonmuutos ei ole ihmisen aiheuttama emmekä sille mitään voi!

Erilaisten luontojärjestöjen ”ilmastovastaavat” ovat saaneet suuret resurssit propagandalleen syyllistelemällä ja petättelemällä ihmisiä perättömillä väärillä teorioillaan ilmastonmuutoksen syistä. Mediassa on vaikeaa saada julkaistuksi faktoihin perustuvia mielipiteitä asiassa. Poikkeuksena MOT TV 1  Ilmastogate 7.12.2009 ja TV4 Jesse Ventura 26.5.2015. Kannattaa katsoa!

Ihminen pystyy vaikuttamaan ilman laatuun omassa lähiympäristössään, mutta ei ilmaston lämpötilaan globaalisti. Alemman ilmakehän lämpötilan määrää auringon maahan osuva lämpöteho, mikä on keskimäärin 172 500 TW, josta takaisin avaruuteen heijastuu n. 29 %. Teho on jaksollista ja vaihtelee tiettyjen sääntöjen mukaan. Lämpösäteily höyrystää vettä, minkä kosmeettinen säteily jonisoi pilviksi. Pilvet toimivat eristeenä. Kesäpäivinä viilentävät ja muulloin estävät lämmön karkailua. Jälkimmäinen on hallitseva ja aiheuttaa ilmaston lämpenemisen. Tämän voi havaita jo sillä, että talvipäivinä pilven reunalla voi lämpötila muuttua parikymmentäkin astetta.

Ihmisen tuottama kokonaisteho on 13 TW, eli mitätön. Jo auringon promillen tehovaihtelu, minkä venäläistutkijat ovat havainneet, on kymmenkertainen! Tästäkin 13 TW vain osa tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, mistä syntyy hiilidioksidia, joka on heikko kasvihuonekaasu ja jolla ei ole merkittävää vaikutusta ilmaston muutoksiin. Huomatrattakoon myös se, että Ihmisen toimien osuus ilmakehän hiilidioksidista on vain muutaman prosentin luokkaa. Koko tuotanto on vuodessa noin 800 GT, mistä ihmisen osuus on noin 30GT? Tätä pikkuruista osuutta ”viilailemalla” on yleensä vain negatiivisia vaikutuksia (vertaa turpeen, biodieselin, aurinkopaneelien ja tuulimyllyjen kokonaisvaikutukset)! Erityisen haitallista on puhtaan, luotettavan ja edullisen ydinvoiman tunnepohjainen vastustus.

Talousasiantuntijat ovat esittäneet lukuja, joiden mukaan Suomen toimet ”ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen torjunta” maksaa kansantaloudellemme kaksi kertaa enemmän, kuin nykyinen huolestuttavan suuri valtiovelkamme (100 miljardia euroa). Lisäksi se hävittää työpaikkamme ja romuttaa kilpailukykymme, sekä lisää kokonaispäästöjen määrää. Helsingin kaupungin ”hiilijalanjälki” vähennykset tuovat kustannuksia lisäksi puoli miljardia vuodessa helsinkiläiselle veronmaksajalle, kun Helsingissä optimaalisen hienosti toimiva sähkön ja lämmön tuotanto halutaan muuttaa ”maapallon pelastajien” mielen mukaiseksi.

Kaupungin ilmastostrategiaa käsitellessä valtuustossa vuonna 2008, jäin yksin mielipiteineni. ”Asiantuntijoista kuulemma 97 % oli IPCC:n (YK:n ilmastopaneeli) virallisen totuuden kannalla, että maapallon ilmakehän lämpötila nousee uhkaavasti, jäätiköt sulavat muutamassa kymmenessä vuodessa, meren pinta nousee peittäen suuren osan maasta alleen ja että katastrofin syy on ihmisen toimet.

Tätä kantaa edustivat myös valtuustoryhmäni ”ilmastoasiantuntijat”, kuten tutkijaksi itseään tituleerava, luk Lea Saukkonen, projektipäällikkö ilmatieteenlaitos. On selvää, että aukottomista perusteluistani huolimatta en pystynyt ryhmää saamaan tässäkään asiassa kokonaisuudessaan puolelleni. Asiasta mitään ymmärtämätön enemmistö uskoi viralliseen totuuteen, kuten esimerkiksi Hitas-osakkaan esteellisyyteen käsiteltäessä Hitas-asioita tai jopa kaupungin tontinvuokrapolitiikkaa! Nythän tämäkin kaupungin käyttämä ”vaihtoehtoinen totuus” muuttui KHO:ssa Leppä-ahon totuudeksi!

Asiaa on perusteltu luonnon ilmiöillä, kuten ennätysmäisillä lämpötiloilla, myrskyillä, sateilla ja kuivuudella. Perustelut eivät ole minua vakuuttaneet, koska ennätykset yleensä ovat olleet ”pahin sataan vuoteen” tyyppiä. Mikä siis aiheutti vielä pahemmat sääilmiöt sata vuotta sitten, kun oli vain murto-osa ihmisiä (1,7 mrd/7mrd), autoja, lentokoneita ja ihminenkin eli vaatimattomasti luontaistaloudessa ilman rihkamaa kestävän kehityksen periaatteilla? Astianpesukone oli torakat ja muut syöpäläiset, jotka yöaikaan kävivät kaluamassa seinänrakoon työnnetyn puulusikan puhtaaksi, sekä kolme kylpyä päivässä oli sauna kerran viikossa. Maailmalla peseytyminen oli vielä niukempaa.

Eräässä TV:n aamuohjelmassa näin palan ilmastomuutoskeskustelua, jossa luontoliiton ”ilmastoasiantuntija”, nuori metsänhoitaja kinasteli eläkkeelle jääneen professorin kanssa aiheesta. Professori kertoi, että hän nyt uskaltaa ilmoittaa kantansa, koska häntä ei enää voida uhkailla erottamisilla, eikä muutenkaan. Ihminen ei pysty muuttamaan maan ilmastoa. Ilmaston muutokset johtuvat auringon pilkuista, eli aktiivisuudesta. Nuorukainen puolestaan viittasi IPCC:n raportteihin, joita hän oli opiskellut ”lahkolaistensa” kanssa, joidenka mukaan muutos johtuu ihmisen tuottamasta hiilidioksidista.

Ruotsin TV:ssä muuan vanhempi meteorologian professori kertoi olleensa innoissaan IPCC:n perustamisesta. Nyt vihdoinkin alamme saada tieteellistä objektiivista tutkimustulosta ilmastomuutoksista ja niiden syistä. Hetken seurattuaan yhdistyksen työtä tuli hän hyvin pettyneeksi. Raportit olivat lähinnä mielipiteitä, eivätkä täyttäneet vähäisimpiäkään tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. Loppupäätelmiin oli päästy vääristelemällä tilastoja ja tekemällä niistä manipuloimalla johtopäätöksiä. Ennusteeseen jäätiköiden nopeasta sulamisesta oli päästy ekstrapoloimalla normaali lämmön nousu ns. jääkiekkomailaksi, mutta tämän jäkeistä normaalia lämpötilan alenemista ei huomioitu, vaikka samalla menetelmällä maapallolle olisi tullut jääkausi muutamassa vuosikymmenessä! Selvityksissään yhdistyksen tarkoitusperästä, tuli ilmi, että IPCC oli perustettu osoittamaan, että ilmasto on lämmennyt ja että syy on ihmisen!

IPCC:n johtajien mukaan he eivät voineet ottaa vesihöyryn osuutta, mikä vanhempien professoreiden mukaan on ratkaiseva, huomioon ilmastomalleissaan, koska ei osattu selittää pilvien muodostumisen mekanismia.

Ilmasto-olosuhteet luonnonilmiöineen on mutkikas prosessi, jota ihminen ei hallitse. Luotettavien mallien edellytyksenä on, että tulisi mm. ymmärtää maailmakaikkeuden rakenne, josta vasta on arvailua. Väitetään, että avaruus sisältää pääosin (n. 95 %) pimeää massaa ja pimeää energiaa, jonka välittäjähiukkasia ei tunneta! Näkisin, että tämä pimeä massa ja energia ovat äärettömän monen maailmankaikkeuden gravitaatiovälittäjähiukkaset.

Selvittäessäni vuonna 2008 maailmankaikkeuden rakennetta Nobelin fysiikan palkinnon saaneiden havaintojen pohjalta, jossa vastoin aikaisempaa käsitystä, maailmankaikkeus laajenee kiihtyvällä vauhdilla, päädyin omaan malliin. Mallini ei ole ristiriidassa hyväksymiemme fysiikan lakien ja matematiikan sääntöjen kanssa, kuten väärä virallinen käsitys on tässäkin. Nyttemmin on ilmaantunut joitakin tutkijoita, jotka pitävät mahdollisena useamman maailmankaikkeuden olemassaoloa. Tuolloin ajatukseni tyrmättiin kerettiläisenä!

Jo viikon sääennusteet ovat epävarmoja, miten siis voidaan tehdä ilmastoennusteita 100 vuoden päähän!

Tanskalainen kvanttifysiikan tutkijaryhmä Niels Bohr-instituutissa oli keksinyt ilmastomuutoksen mekanismin. Tutkimustuloksensa he julkaisivat vuonna 1995. Kohteliaasti he huomauttivat IPCC:tä huomioimaan vesihöyryn ja edelleen pilvien merkityksen toimimattomissa tietokone-ennusteissaan. Ennusteethan antoivat täysin vääriä tuloksia, kun niitä testattiin jo tapahtuneisiin ilmiöihin. Ilmastopaneelin johdon reaktio oli kuten keskiaikana niitä tutkijoita kohtaan, jotka eivät uskoneet, että maa on pannukakku ja että reunalle ei saa mennä, sekä aurinko kiertää maan ympäri!…roviolle vaan.

Tanskalaiset olivat havainneet, että pilvet syntyivät kosmisen säteilyn seurauksena. Avaruudesta maapallolle tuleva säteily on lähtöisin auringosta ja mm. supernovien räjähdyksistä jopa miljardien vuosien takaa. Säteily varaa vesihöyrymolekyylit sähköisesti, jolloin pisaroituminen ja edelleen lämpösäteilyä eristävät pilvet syntyvät. Tätä prosessia häiritsee auringon aktiivisuus. Tämä puolestaan riippuu mm. auringon asemasta verrattuna muihin taivaankappaleisiin avaruudessa, sekä sen magneettikentän vaihtelusta. Auringon aktiivisuus näkyy ns. auringon pilkkuina, jotka muodostuvat auringon pinnalla tapahtuvien räjähdysten seurauksena, josta syntyy ns. aurinkotuulet ja -myrskyt, jotka päätyvät maan magneettikenttään. Tämä puolestaan estää kosmisen säteilyn pääsyä maan ilmakehään, eli pilvien muodostusta. Pilvet alentavat maan lämpötilaa, koska auringon lämpösäteily heijastuu enenemässä määrin takaisin avaruuteen. Tämän voi havaita myös käytännössä, sillä pilvinen kesäpäivä on aina viileämpi, kuin auringon porottaessa pilvettömältä taivaalta.  Samoin pilvet toimivat myös eristeenä, estäen lämpöä karkaamasta avaruuteen. Tämän voi havaita käytännössä talvella, sillä pilvetön yö on aina kylmä, kun lämpösäteily karkaa avaruuteen. Tässä se syntipukiksi leimattu ihmisen tuottama hiilidioksidi voisi auttaa, mutta kun sen vaikutus on olematon. Pilvien vaikutus lämmön karkaamiseen on suurempi, kuin säteilyn torjujana. Tästä seuraa, että auringon tehon lisäys nostaa alemman ilmakehän lämpötilaa.  On selvää, että muilla seikoilla, kuten fotosynteesin sääntelemällä hiilidioksidin määrällä, ei ole merkittävää vaikutusta ilman lämpenemiseen.

Koska taivaankappaleiden kiertoradoilla on tietty jaksollisuus, maan ilmakehän lämpötilat seuraavat tätä jaksollisuutta. Tiedämme mm. että lämpötilat sahaavat noin 11 vuoden lyhyttä jaksoa, jolloin auringon magneettikentässä tapahtuu suuria muutoksia, kuten napaisuuden vaihdos. Lisäksi lämpötila seuraa noin 90000 vuoden pidempää jaksoa, johon sisältyy jääkausi ja trooppinen kausi. Venäläiset tutkijat ovat lisäksi huomanneet, että auringon lämpösäteilyssä tapahtuu muutoksia noin 200 vuoden syklissä, josta johtuu ns. pienemmät jääkaudet. Tällainen tappoi viimeksi kolmanneksen Suomen ja Ruotsin väestöstä.

Tiedämme myös että maan magneettikenttä muuttuu auringon tapaan, mutta jakso on noin miljardi vuotta. Napaisuuden vaihdoksen yhteydessä vaarallista kosmista säteilyä maahan estävä magneettikenttä heikkenee niin, että säteily hävittää suurelta osin elämän maapallolla.

Maan historiassa on ollut useampia koko maapallon peittäneitä jääkausia, joista viimeisin oli 650 miljoonaa vuotta sitten ja ainakin toinen noin 2,2 miljardia vuotta sitten. Näiden epäillään syntyneen supertulivuoren purkauksista, jotka tupruttivat ilmakehän niin täyteen hiukkasia, että auringon valo ei päässyt maahan. Lisäksi asteroidit ovat häirinneet ilmastoa, kuten 65 miljoonaa vuotta siten tapahtunut törmäys hävitti maasta dinosaurukset. Törmäyksessä vapautunut energia ensin aiheuttaa suunnattoman kuumuuden, jossa kaikki palaa. Tämän jälkeen syntyneet pienhiukkaset ja kaasut estävät auringon lämpösäteilyn maahan, mistä seurauksena on pitkäaikainen kylmyys.

Vanhempien asiantuntijaprofessoreiden mukaan hiilidioksidi on heikko kasvihuonekaasu verrattuna mm. vesihöyryyn ja metaaniin. Ihmisen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta on vain muutaman prosentin luokkaa…suomalaisten tästäkin vain promille.  Tämän pikkuruisen osuuden vähentämisellä ei ”pelasteta maapalloa”! Näin se vaan on!

Siis pitääkö pienen Suomen ”näyttää muille mallia”, kuinka maapallo pelastetaan, kun näillä kansantalouden sabotointitoimilla vain sahataan omaa oksaa! Sitoutumalla hölmöihin sopimuksiin uhrataan kansallinen kilpailukyky ja loputkin työpaikat, jota eivät edes suuret ”saastuttajatkaan” eivät tee. EI, EI, EI!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Pekka Iiskonmaki

''Vihreät uhraisivat isänmaan uskossaan pelastaa maapallon!''

Kyse on uskonnosta ja aika vanhasta sellaisesta. He palvovat aurinkoa.

Käyttäjän ilkkavarsio kuva
Ilkka Varsio

Hiilen ja öljyn käyttö tulee lisääntymään voimakkaasti. Vihreät ovat vastustaneen maapallon puhtaimman energiatuotannon käyttöön ottoa. Ydinvoima on energiantuotannossa vaikeuksissa, vaikka se olisi ollut pelastus ilmastonmuutokselle.

Suuri amerikkalainen energiayhtiö Westinghouse on tänään ilmoittanut joutuvansa selvitystilaan = konkurssihakemus ! Japanilainen Toshipa ilmoitti valtavista tappioista ja taitaa sekin keikahtaa.

Vihreät varmaan iloitsevat, mutta iloitsevat siitä, että ilmaston lämpenenminen nopeutuu. Ironia piilee siinä, että nyt laitetaan hiili ja öljy täydelle teholle energiantuotannossa.

Westinghouse Files for Bankruptcy, in Blow to Nuclear Power

https://www.nytimes.com/2017/03/29/business/westin...

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Ilkka
Olen kanssasi muuten samaa mieltä, mutta hiilen määrä ilmakehässä ei vaikuta ilmaston muutokseen.
Hiilidioksidi on heikko kasvihuonekaasu ja ihmisen osuus on vain 4% sen mitättömästä vaikutuksesta. Kysymys on siis huijauksesta, jolla tehdään paljon rahaa ja mm. suomalaiset hörhöt maksavat!

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Mihin tarvitset ydinvoimaa kun ilmastonmuutokselle ei kerran tarvitse ja voi tehdä mitään? Hiili on nyt halpaa kun enää sinä, Trump ja muutama muu fossiilifriikki sitä kannatatte.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Helsingin keskuspuistoon kaavoitetaan asuntoja kaupunkilaisille jonka takia metsää kaadettaisiin, se halutaan siellä ehdottomasti kieltää. Vaikka hyötyä ja synergiaa nappaamaan tarvittaisiin koko seutu Espoosta itään.
Tuhotkaa ensin omat etu- ja takapihat, katsokaa ja tutkikaa mitä saitte aikaan, ennenkuin neuvotte ja vaaditte länsirannikon väkeä tuhoamaan täällä kotiseutua.

Maapallon kannalta se on ihan sama missä sitä metsää säästetään, länsirannikolta on jo tuhottu peruuttamattomasti tuulivoimaloiden alle tuhansien hehtaarien metsäalueet, tässä kohtaa vihreät taputtavat käsiään ja halaavat hurraten jättivoimaloita, joista ei kuitenkaan ole kuin haittaa, niin terveydellisesti ja teknisesti kuin taloudellisestikin.

Perusongelma on tässä. On vaan niin paljon helpompaa väitellä elämänkaasusta CO2, ja aiheuttaa maaseudun rauhassa asuville jatkuvaa haittaa.

http://www.worldometers.info/world-population/

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kuka on vaatinut Helsingistä länsirannikolta tätä?

Ja mikä on ratkaisusi maailman väestönkasvuun liittyvään ongelmaan?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #8

Helsingissä vaaditaan tuulisähköä, vihreät poliitikot ovat olleet eturintamassa jo vuosikymmeniä tässä asiassa. Helsingin lähimaastoon, ei saariin, eikä merelle tuuliturbiini ryppäitä ei hyväksytä, vihreät arvot murskaantuisivat.

Länsirannikolla maisemat eivät sen sijaan murskaannu samojen vihreiden poliitikkojen mukaan??

Ei väestönkasvua hillitä rakentamalla Suomeen tuulivoimaloita, täältä sairastuneet joutuvat lähtemään evakkoon. Tai jos natsien moraali otetaan käyttöön niin kuin länsirannikolla tuulivoimaloiden pakkosijoittamisella on käynyt, niin tuulivoimalat rakennetaan maailman väestörikkaampiin osiin.

Teollisen koon tuulivoimalat pysäyttävät väestön lisääntymisen, aiheuttavat tuskaa ja ennenaikaista kuolemaa ympäristössään. Poliitikot tietysti voivat kertoa hyvistä aikeista ilmastonsuojelun nimissä, vaikka totuus on toinen. Rehellisempää olisi jos menisit erottelemaan lapset kahteen ryhmään joista toinen ryhmä tapetaan.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho Vastaus kommenttiin #15

Hannu
Tuulisähkö meidän oloissa ei toimi, eikä aurinkosähkökään. Tämä osoittaa vaatijoiden ja päättäjien asiantuntemattomuuden, sekä demokratian murheellisuuden.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #18

Perinteistä demokratiaa uhkaavat myös vaihtoehdottomuuden politiikka ja julkisuudelta piilossa tapahtuva päätöksenteko.
Julkisen vallan tehtävä on puolustaa yleistä etua sellaisissa tilanteissa, joissa vahvat yksityiset intressit ajavat hätiköityjen, suuria ympäristömuutoksia aiheuttavien toimenpiteiden toteuttamista.

Nyt näitä hätiköityjä ja valheellisilla laskelmilla lobattuja petosvyyhtejä on tuomittu pyramidihuijauksista.

Hollannissa 8 milj. euron petosvyyhdissä on pidätetty 3 henkilöä ja mm. arvoautoja takavarikoitu. Tutkinnan kohteena on hollantilainen sijoitusyhtiö Hollandsche Wind. Hollannin yleisen syyttäjän sekä veroviranomaisten (FIOD) mukaan kyse on laittomasta pyramidipelistä, jossa sijoittajat maksoivat minimissään 5 000 euroa ja rahat luvattiin investoida tuulivoimaan ja sijoittajille luvattiin korkeita tuottoja - näin ei kuitenkaan käynyt. Yli 100 viranomaisen voimin tehtiin ratsioita 4 kotiin ja 5 liikehuoneistoon. Suuri määrä kalliita autoja sekä museoautoja takavarikoitiin. Tutkinta koskee myös Hollandsche Windin edeltäjää Noordenwindia.

Eng. kielinen artikkeli:
http://nltimes.nl/2017/03/29/raids-arrests-eu8-mil...

Hollantilainen artikkeli:
http://www.gelderlander.nl/renkum/drie-verdachten-...

Vuonna 2013 poliisi takavarikoi Nicastrin omaisuutta yli 1,2 miljardin edestä mafian vastaisessa operaatiossaan.

BBC: Italy seizes record assets from wind farm tycoon (3.4.2013)

http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/nain-...

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Börje
Tarvitsemme ydinvoimaa, että pystymme täällä pohjoisessa elämään ja toimimaan nykypäivässä. Täytyyhän myös hörhöjen saada töpselistä sähköä, hanasta vettä, patterista lämpöä ja kaupasta ruokaa. Oppilaitoksissakin on kiva olla kirjoilla ja saada siitä palkkaa, että voi toteuttaa uskontoaan.
Ilmastonmuutos voimme unohtaa, koska ihminen ei pysty siihen mitenkään vaikuttamaan, vaikka liikemiehet niin meille uskottelevatkin, tehdäkseen helppoa rahaa ja paljon kustannuksellamme!

Käyttäjän ollivaisala kuva
Olli Väisälä

Pisteet Börjelle "fossiilifriikistä"; sattuva sana kahdessakin mielessä.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Olli
Kuulunet niihin torvensoittajiin, joilla on peruskoulussa jäänyt ymmärtämättä, että hiili on kaiken elämän perusedellytys. Kasvit ottavat sitä ilmasta fotosynteesin avulla. Mikäli ilmakehän hiilipitoisuus laskee alle 150 ppm CO2(miljoonasosaa), elämä loppuu ja saamme kuumaiseman! Nyt liikutaan historiallisesti vielä hyvin alhaisella tasolla eli 400 ppm! Mittauksissa on todettu, että maapallolla on ollut kiihkeää elämää, jolloin pitoisuudet ovat ollee yli kymmenkertaisia, eikä poltsi ole tuhoutunut!
Taloutemme kylläkin tuhotuu, mikäli maapallonpelastajat saavat päättää!

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

NASA on edelleen mainitsemasi 97%:n takana:
"Multiple studies published in peer-reviewed scientific journals show that 97 percent or more of actively publishing climate scientists agree: Climate-warming trends over the past century are extremely likely due to human activities. In addition, most of the leading scientific organizations worldwide have issued public statements endorsing this position. The following is a partial list of these organizations, along with links to their published statements and a selection of related resources."

https://climate.nasa.gov/scientific-consensus/

Luotan heihin enemmän kuin aukottomaksi mainitsemaasi omaan todisteluketjuusi enkä usko vihreän salaliiton miehittäneen NASA:a.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Trump sanoi, että Yhdysvallat käyttäisi ”puhdasta hiiltä, erittäin puhdasta hiiltä”

Muutoksen tuulet puhdistavat korruptoituneet rakenteet.

http://www.hs.fi/tiede/art-2000005148061.html

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Niko
Kannattaisi katsoa mainitsemani TV-ohjelmat, niin valottuisi asioita.
Ennen YK:n ilmastopanelin perustamista 1992 oli kaikki ilmastotutkijat samaa mieltä, että ilmaston muutos ei ole ihmisen aikaansaama, vaan johtuu esittämistäni tosiasioista. IPCC antoi heille sisilialaisen tarjouksen, joista 2/3 valitsi tiedemiehen etiikan ja jätti vastaamatta. Kolmanneksesta 3 %, (ei siis 97%) vastasi ryhdikkäästi kieltävästi ja loput ottivat vastaan rahoituksen. Tästä syystä löytyy joka lähtöön "tutkija", jolta saa halutun vastauksen rahoitusta vastaan, kuten mm. meidän TV:ssä nykyään! Mm. professori Korhola, meidän ainoa ilmastotutkija oli sitä mieltä, että IPCC voitaisiin lakkauttaa "epätieteellisenä" järjestönä ja sai tuntea sen nahoissaan.

Käyttäjän velipekkamoisalo kuva
Veli-Pekka Moisalo

Henkilökohtaisesti olen viimeisten vuosikymmenten osalta tyytyväisin siitä, että öljyntuottajamaiden globaali kiristys saatiin päättymään. Öljyn strateginen arvo on romahtanut uusiutuvien energiamuotojen vuoksi. Hiilen ja ydinenergian alasajo on seuraavana vuorossa. Ne molemmat uhkaavat maapallon turvallisuutta. Teknogia kehittyy huimaa vauhtia uusien energiamallien käyttöönottoa kohden. Hiilen kannattajille suosittelen vierailua Kiinan teollistuneimmille alueilla ja niiden keuhkosairaaloihin.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Veli-Pekka
Satutko tietämään, paljonko "uusiutuvien energiamuotojen" osuus on ihmisen koko häviävän pienestä energiatuotannosta?
Hiilen käyttö on Kiinassa suuri ongelma, koska laitokset ovat vanhentuneita ilman suodattimia toimivia, mutta meillä sitä ongelmaa ei ole. Toivotaan, että saamme fuusioreaktion hallintaan, niin saamme ratkaisun vaikeaan energiaongelmaamme väestöräjähdyksen pysähtymisen lisäksi!

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Toteat: "Taousasiantuntijat ovat esittäneet lukuja, joiden mukaan Suomen toimet ”ihmisen aiheuttaman ilmaston lämpenemisen torjunta” maksaa kansantaloudellemme kaksi kertaa enemmän, kuin nykyinen huolestuttavan suuri valtiovelkamme (100 miljardia euroa)"

Voisitko ystävällisesti kertoa ketkä talousasiantuntijat näin ovat esittäneet ja missä? Yleisempi näkemys on, että Suomella on mahdollisuuksia ja ansaintaa cleantechissä, mutta se maksaakin 200 miljardia? Missä ajassa ja kuinka?

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Niko
Näitä realistisia arvioita on näkynyt mm. talouslehdissä. Jo yksi mahdollinen maan laajuinen sähkökatkos aiheuttaa suunnatoman kaaoksen ja tuhon. Lisäksi huoltovarmuuden menettäminen vaikuttaa monella tavalla kansantalouteemme, kuten uusien investointien saamiseen, kuten myös sähön hinta.
Vippaskonsteja on vaikea myydä ulkomaille meidän kustannustasolla, sillä Euroopassa on maita, joissa työn hinta on kymmenes meidän tasosta ja jos se ei riitä, niin Aasiassa hinta on vain sadasosa!
Realistista ei sen sijaan ole esittää, kuten Vihreiden pj.yo.Ville Niinistö puheessaan, että kunnat ovat nyt avainasemassa maapallon pelastamisessa, sillä hänen konsteillaan ei ole mitään vaikutusta maapallon pelastamiseen, mutta näytät uskovan häneen!

Toimituksen poiminnat