Leppis1949

Tarvitsemme perustuslakituomioistuimen!

 • mm. lain perusteluita:"näin kunta voisi sosialisoida asuntoja vuokra-asunnoikseen"!
  mm. lain perusteluita:"näin kunta voisi sosialisoida asuntoja vuokra-asunnoikseen"!
 • Esimerkki kaupungin neljänneshinnalla sosialisoimasta pienen ihmisen asunnosta
  Esimerkki kaupungin neljänneshinnalla sosialisoimasta pienen ihmisen asunnosta
 • Tunnustus orjatyön raatajalle
  Tunnustus orjatyön raatajalle
 • Varoituskirjoitukseni lain järjettömyydestä US:ään.
  Varoituskirjoitukseni lain järjettömyydestä US:ään.
 • sivun alaosa.
  sivun alaosa.

Tarvitsemme perustuslakituomioistuimen!

On vaadittu, että Suomenkin täytyisi siirtyä länsimaiseen käytäntöön, jossa riippumaton tuomioistuin ratkaisisi mitkä lakiesitykset täytyy käsitellä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Nythän eduskunnan oma elin perustuslakivaliokunta päättää asiasta, josta on tullut politiikkaa ja kritiikkiä riittää.

Tavaksi on tullut väittää itselle epämieluisia lakeja ja lakiesityksiä perustuslainvastaisiksi. Työehtosopimusten yleissitovuuspykälä, mikä on saanut kymmenettuhannet yrittäjät konkurssiin ja sadat tuhannet työttömiksi, on professoreiden mukaan pl:n. vastainen.

Ammattiliitojen mukaan sen muuttaminen olisi puolestaan pl:n. vastaista ja pakkolainsäädäntöä! Ajankohtainen Sote-sopimus saatiin asiantuntijoiden haluamaksi jo edellisen hallituksen aikana, mutta kun se oli pl:n. vastainen! Esitys piti tehdä huonommaksi, eli alueiden lukumäärä ja byrokratia kolminkertaistaa, että perustuslakivaliokunta voisi esityksen hyväksyä!

Oma katkera kokemukseni perustuslakivaliokunnan ja poliittisen koneiston toiminnasta liittyy ns. hitas-lain valmisteluun 90-luvun vaihteessa, jolloin pyyteettömänä talkoomiehenä omilla kustannuksillani yritin käytännössä yksin puolustaa sorrettujen ja huijattujen hitas-asukkaiden oikeuksia valtiomahtia vastaan.

Helsinki oli kehittänyt 70-luvulla oman yksityisoikeudellisen ikuisen sääntelyn asumismallinsa Hitasin Aravalakiin perustuvasta valtakunnallisesta mallista. Tueton Hitas oli virallisesti tarkoitettu ”köyhille lapsiperheille”, jotka eivät tulojensa perusteella olisi oikeutettuja Aravatukiin, mutta joilla eivät rahat riittäisi ”kovanrahan asuntoon”.

Hitasin ikuista mielivaltaista sääntelyä perusteltiin harhaanjohtavasti yhteiskunnan tuilla, joita ei ole kyetty osoittamaan, suureen osaan hitas-osakkaista kohdistuva riisto kylläkin! Koska laiton, epäoikeudenmukainen ja ongelmainen sopimuspohjainen malli oli Helsingin kehittämä, tarvittiin kiireellisesti taannehtiva erillislaki Hitas-sääntelyn laillistamiseksi, sillä kaupunkia vastaan oli lukuisia kiusallisia oikeusjuttuja vireillä eri oikeusasteissa.

Laki suoranaisesti koskien 80 000 hitas-asukasta, päätettiin tehdä kiireesti salassa Helsingin hitas-virkamiesten valmistelemana ja nuijia läpihuutojuttuna eduskunnassa kenenkään siihen puuttumatta ja siitä mitään ymmärtämättä. Näin oli jo toimittu vuosikymmen kaikissa Helsingin luottamuselimissä, missä lisäksi aina oli virheellisesti sovellettu esteellisyysperiaatetta toiseen sopimusosapuoleen, hitas-asukkaisiin mm. sopimuksia muuteltaessa jälkikäteen. Näin oli saatu puoli kaupunkia jääveiksi ja asiasta totaalisen tietämättömät ja ymmärtämättömät luottamushenkilöt päättäjiksi.

Meillä kuitenkin oli ”kaksilla rattailla” ajeleva menestynyt hitas-osakas kansanedustaja ”myyränä”, joka piti yhdistyksen ajan tasalla ja vuoti ”salaisetkin paperit” meille. Niinpä hitas-osakkaita edustanut yhdistyksemme, vaati päästä lain edellyttämällä tavalla kuultavaksi heitä koskevan lain valmistelussa perustuslakivaliokuntaan ja lakivaliokuntaan.

Vaatimukseemme jouduttiin suostumaan toisin kun Helsingissä, jossa tapaamisetkin, sekä tuhansien osakkaiden allekirjoittama adressikin torjuttiin poliitikkojen ja virkamiesten toimesta, koska oli ”suurempia intressejä” kuin toinen sopijaosapuoli asukkaat! Siihen, mitkä olivat ne ”suuremmat intressit, kuin asukkaat” emme saaneet vastausta!

Eduskuntareissuistani jäi erityisesti mieleeni kuuleminen perustuslakivaliokunnassa, jota johti hitas-osakas Ben Zyskowicz.

Mukanani eduskunnassa oli oikeustieteellinen asiantuntijamme, eduskunnan paljon käyttämä professori, OTT Eero Routamo. Hän antoi esityksestä lausunnon, jossa selvitettiin mm. kuinka lakiesitys on perustuslain vastainen kahdestakin syystä, eli olisi taannehtiva ja loukkaisi omaisuuden suojaa!

Tämän ymmärtää jokainen, että laki on taannehtiva, jos se laillistaa lainvastaisen kohtuuttoman sopimuksen, mikä on tehty kymmenen vuotta aiemmin, tai jos sillä annetaan oikeus toiselle osapuolelle lunastaa käytännössä itse määräämällään alihinnalla toisen osapuolen omaisuuden, mutta eduskunnan ei tarvitse välittää!

Perustuslakivaliokunnalle ei kuitenkaan professorin, eikä asukkaiden näkemykset kelvanneet. Paikalle oli kutsuttu evästettyjä karvalakkilähetystöjä ympäri maata vaatimaan hitaslakia kiireellisenä ratkaisemaan heidän kaikki pulmansa. Näytelmää täydensivät kaupungin jäsenkirjavirkamiehet asiantuntijoina.

Soiteltuani asiasta valiokunnan jäsenille mm. Sirpa Pietikäinen totesi, että viisaat perustellut näkemyksenne otetaan huomioon, joten lain valmistelussa menee pitkään. Kuitenkin valiokunta kutsuttiin koolle niin pikaisesti, että vain pj. ja kaksi jäsentä kahdeksastatoista saatiin koolle, tai sitten muut ymmärsivät olla pois. Nämä kolme päättivät, että hallituksen lakiesitykseen ei ole huomauttamista! Lopulta tämän Suomen lainsäädäntöhistorian skandaalimaisimman perustuslain vastaisen tarpeettoman lain sääti kiireellisenä eduskunnan vähemmistö 92 edustajaa kahdestasadasta! Skandaalilain taakse olisi tarvittu 5/6 edustajista, mikäli olisi noudatettu perustuslakia!

Huvittavaa on lisäksi huomata, että Hitas-lain allekirjoittaja oli hitas-asukas presidentti Mauno Koivisto! Muistammehan hitasin virallisen tarkoituksen, ”vähävaraisten lapsiperheiden yhteiskunnan tukema asumismuoto”!

Huomasin tuolloin, että objektiivinen totuus ja oikeudenmukaisuus muuttuvat demokratiassa enemmistön totuudeksi ja oikeudenmukaisuudeksi, mikä usein on käänteinen!

Lisäksi mieleeni jäi ”Suti Aittoniemen”, josta tuli värikäs kansanedustaja päästyään julkisuuteen ns. Noppa-jutuissa, remakka naurunpurkaus, kun eräs RKP:n jäsen kertoi hyväksyvänsä lain, koska sen perusteluissa edellytetään, että ostajaa täytyy informoida järjestelmän ongelmista! Näin vastuu siirtyisi kuulijalle. Tähän vastasin, että mikäli joku vielä ostaisi hitas-asunnon sen jälkeen, kun myyjä kertoisi, että kaupungilla on muuten oikeus sosialisoida sinun hitas-asuntosi, niin olisiko hän oikeuskelpoinen ja pitäisikö määrätä edunvalvoja!

RKP:n. puoluesihteeri taas kertoi tapaamisessamme hitas-järjestelmän olevan mätä, mutta olisi poliittinen itsemurha vastustaa lakia, joka on saanut Hesarin tuen!

”Sutihan” muistetaan potkut saaneena ”epäpätevänä” rikostutkijana, kun huomasi ns. rakennusliike Noppa-lahjustutkimuksissa 70-luvun alussa, että jokaisella puolueella oli oma rakennusliike, joka rahoitti puolueiden toimintaa.

Tästähän on myös Helsingin hitasissa kysymys, mikä saadaan markkinoitua sosialisteille myös toisella argumentilla, ”hitasilla estetään muitten rahoilla keinottelu”.

Hitasin ja lainsäädännön mutkikkuutta ja ihmisen vajavaisuutta yleensäkin kuvaa se, että juuri olin selvittänyt valiokunnalle, kuinka hitas-asunto on tavallinen kallis kovanrahan asunto, mikä on tavanomaisesti rakennettu Helsingin kaupungin vuokratontille. Tontista maksetaan 4 % indeksiin sidottu kallis vuosivuokra, mikä on keskimäärin kymmenkertainen mitä muut tontinvuokralaiset, joilla ei ole sääntelyä rasitteena, maksavat ja heitä on puolet helsinkiläisistä. Mitään yhteiskunnan tukea järjestelmä ei sisällä, niin kysyyhän eräs jäsen, että miten turvataan muille asukkaille samat yhteiskunnan avustukset, mitä hitas-asukkaat saavat! Tämä krapulaisen näköinen henkilö lienee ollut oikein juristi koulutukseltaan!

Mieleeni tuli erään eduskunnan paljon käyttämän tamperelaisprofessorin evästykset: ”älkää yliarvioiko kansanedustajien kykyjä. Ottakaa vain yksi yksinkertainen asia esille, muuten ne alkavat piirrellä variksenvarpaita papereihinsa”!

Eduskunnassa tapasin mm. valtioneuvos Johannes Virolaisen, jolta kysyin, tukeeko Keskusta hitas-lakia, jolla sosialisoitaisiin helsinkiläisten asunnot? Virolainen vastasi, että Keskusta ei ole koskaan sosialisoinut mitään, eikä sosialisoi.

Puoluejohtaja Paavo Väyrynen oli myös taitavana poliitikkona kutsunut meidät eduskuntaan luokseen. Ymmärsihän hän, että hitasosakkailla oli 50 000 ääntä Helsingissä. Paavo halusi tilaisuuteen mukaan myös tuolloin keskustanuorten pj. Olli Reenin, joka oli Keskustan eduskuntavaaliehdokas Helsingissä.

Olli oli kuitenkin kadonnut, ilmeisesti oppi-isänsä hitas-mies Erkki Tuomiojan ohjeistamana ja Ollille varatut ”käntyt” jäi vadille.

No vaalilehdessämme annoimme paljon tilaa meitä tukeneille Keskustalle ja Esko Seppäselle, minkä seurauksena kuinkas muuten juuri vastakarvaisesta Olli Reenistä tuli hitas-äänillä Keskustan ensimmäinen kansanedustaja Helsingistä! Miehen mittava poliittinen ura aukesi siis Hitas-osakkaiden antamana palkintona.

Demokraattista elämän oikeudenmukaisuutta kuvaa lisäksi Erkille myönnetty kultainen Helsinki-mitali ansioistaan hitasin, eli ongelman kehittäjänä, kun hän luopui apulaiskaupunginjohtajavirastaan ja palasi eduskuntaan. Järjestelmän ongelmien poistajat sen sijaan saivat vallanpitäjien vihat ja vainon palkkioksi pyyteettömästä tuloksellisesta työstään.

Kiireellistä hitas-lakia ei siis tarvittu, mutta Helsinki jatkaa sopimus-hitasia, minkä suurimmat epäkohdat, väärä indeksi, ikuinen sääntely ja näistä seuranneet hitas-loukut, on saatu poistettua.

Helsingissä lakia ei siis otettu käyttöön, koska kaupunki teki yhdistyksen painostuksesta vuoden sisällä kieltävän päätöksen, millä laki voitiin estää. Laki on muualla, ”karvalakkilähetystöjen maassa” käytössä, mutta siellä ei ole Hitas-asuntoja! Mielenkiintoista olisi tietää, miten laki on parantanut sitä kiihkeesti vaatineiden "karvalakkilähetystöjen" kotisutuja!

Kuten olen esimerkeissäni selvittänyt, perustuslakituomioistuin tarvitaan, mutta mistä saamme riippumattomat ja pätevät jäsenet tässä intressien ja ideologioiden taistelemassa maassa estämään pikamunaukset?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän vilenin kuva
Aimo Remes

Meillä ei vaanole saatu edes hallitusohjelmaan kirjattua mainintaa perustuslakituomioistuimesta, joka loisi vakautta demokratiaan.

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Paras Aimo
Olen kanssasi samaa mieltä.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Hyvä ja tarpeellinen kirjoitus - menee jakoon!

Henry

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Juu, vielä - saanko julkaista tuon kirjoituksesi kokonaisuudessaan täällä?:
http://vaihtoehto.weebly.com

Jos saan ja Sinulla on lisää matskua, voin tehdä vaikka juttusarjan, ei siinä mitään. Osoitteeni:
Henry.Finland@gmail.com

Henry

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Paras Henry
Ilman muuta saat vapaasti julkaista kirjoitukseni ja käyttää sitä vapaasti. Lisämateriaalia saat kotisivuiltani, mistä voi ladata vaikka v.2008 ja v. 2012 lehtemme, missä on Hesarin verran faktaa.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Kiitti!
Siellä on varmaan Sinun s-postiosoitteesi? Minulla on tapana, että alkuperäinen kirjoittaja/julkaisija saa ensin tarkistaa jutun taiton yms, ennen julkaisua.

Henry

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho Vastaus kommenttiin #6

Henry
Löytyy ja hakukoneesta saat paljon lisää.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Pauli Leppä-aho!
Taitoin kirjoituksesi tänne:
http://vaihtoehto.weebly.com/8-11-2015.html

Palaan vielä asiaan,koska minäkin olen kirjoittanut puolueiden kiinteistöbisneksistä, eli kuinka Keskusta on 'laillisesti' vetänyt liiveihinsä yli 200 miljoonan €uron kiinteistömassat.
Minun s-postiosoitteeni löytyy profiilistani.

Henry

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Henry
Kävin linkissäsi ja totesin, että sivusihan on kerrassaan upeaa työtä. Mitä tulee "maan tapaan" puoluerahoitukseen, niin onhan asiat Vihreiden toimesta muuttuneet radikaalisti vaalirahoituslain myötä.
Meillä on nyt hienot johtajat, joita kaikkia olen itsekin tukenut ja tuen jatkossakin.
Kun valtuustokaverini pääministeri Mari Kiviniemi ilmoitti luopuvansa Keskustan johdosta,alkoi spekulointi uudesta johtajata. Kisaan oli ilmoittautuneet useat vanhat keskustavaikuttajat, mutta uuden kansanedustaja Juha Sipilän nimi puuttui!
Menin Marin, joka muuten jääväsi itsensä tontinvuokraselvitysaloitteeni käsittelyssä valtuustossa, koska hänen miehensä sisarella oli hitas-asunto, luo ja kerroin, että teillä on eduskuntaryhmässä tasan yksi mies, joka pystyy pelastamaan paitsi ahdingossa olevan Keskustan, myös Isänmaamme. Valitkaa hänet puheenjohtajaksi, jolloin myös Suomi saa parhaan mahdollisen Pääministerin. Keskustaväki oli viisas, kun oli tehnyt saman havainnon ja isänmaa pelatuu!

Käyttäjän SariLaine kuva
Sari Laine

PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN SUOMEEN

Perustuslakituomioistuin tarvitaan Suomeen valvomaan Perustuslain toteutumista, sen noudattamista sekä sen rikkomisten estämiseksi kaikessa virka-, lainkäyttö- ja lainsäädäntötoiminnassa. Suomeen pitää perustaa oikeusvaltiolle kuuluva Perustuslakituomioistuin lainsäätäjien ja lainkäyttäjien virkatoimien luotettavaksi valvojaksi. Lainsäätäjien ja -käyttäjien oman työnsä itsevalvomisille on jo aika sanoa näkemiin.

http://sarilaine.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243858-p...

Käyttäjän Leppis1949 kuva
Pauli Leppä-aho

Sari
Juuri näin. Muuten on turha väittää Suomea länsimaiseksi oikeusvaltioksi. Mutta kukapa itselleen ehdottaisi vallan rajoitteita!

Toimituksen poiminnat